خلاصه کتاب؛ گاو بنفش

هم رنگان جماعت می پرسند: “چرا بنفش؟” و آنان که گاو بنفش را بنفش می پسندند می پرسند: “چرا که نه؟!” پیشینیان، ما را به هم رنگی و تشابه توصیه می کردند و از کودکی در گوشمان زمزمه می کردند…

۲۲۹۷

خلاصه کتاب؛ کاتلر در مدیریت بازار

روزگاری قواعد بازاریابی با نگاه از درون شرکت به بیرون، تعیین و تعریف می شد. سال طول کشید تا شرکت ها دریافتند که برای رشد و توسعه خود باید از نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازند. هنوز بسیارند شرکت هایی…

۳۹۲۴

خلاصه کتاب؛ شرکت های بزرگ، مشکلات بزرگ

اکثر شرکت های بزرگ وقتی به بیراهه می افتند که دچار “توهم عظمت” می شوند. در بازارهای امروز، توجه سازمان ها به دو مقوله ی “تمرکز” و “تمایز” اهمیت حیاتی دارد. توانمندی سازمان های بزرگ می تواند “تله ای” شود…

۲۰۰۳

خلاصه کتاب؛ تمایز یا نابودی

در عصر انفجار تنوع کالاها و خدمات به سر می بریم. همه روزه زیر بمباران پیام های تبلیغاتی برای محصولات و خدمات متعدد هستیم. نتیجه پژوهشی نشان می دهد که مصرف کننده معمولی روزانه حدود ۳۰۰۰ پیام پیام بازرگانی دریافت…

۲۴۶۴

خلاصه کتاب؛ بی واسطه از دل

توسعه کشورها در گرو وجود کار آفرینانی است که به قول پیتر دراکر “منابع ارزشمند را از بخش های کم بازده به بخش های کم بازده به بخش هایی بهره وری بیش تری دارد جابجا می کنند.” توسعه کشورها در…

۱۲۱۳

خلاصه کتاب؛ بازاریابی تک به تک

هنر بازاریابی امروز “فروش یخچال به اسکیو” نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار داشتن است. امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و کلا ادبیات مدیریت بر محور “مشتری” بازنگری و بازنویسی شده اند. “مشتری…

۱۳۳۴

خلاصه کتاب؛ با بزرگان بازاریابی

بر دو روش بزرگان بایستیم تا افق های گسترده تری را ببینیم. بزرگان کسانی اند که در طول تاریخ، پنجره هایی بر افق های نادیده ی دانش بشری می گشایند. این پنجره ها به ما اجازه می دهند تا فضای…

۲۵۲۳

خلاصه کتاب؛ استراتژی بازاریابی

بازارها سریع تر از دانش بازاریابی ما تغییر می کنند. کلمه ای که از شنیدن نام بازار در ذهن ما تداعی می شود، مکانی است فیزیکی (Market-Place) که متقاضیان برای خرید محصولاتی که توسط عرضه کنندگان به معرض فروش گذاشته می شوند…

۱۹۶۹

چرا یادگیری بازاریابی (Marketing) در موفقیت کسب و کار شما اهمیت دارد؟

فیلیپ کاتلر: فارغ از اینکه در چه سازمانی کار می کنید یا مسئولیت شغلی شما چیست، دانستن بازاریابی بسیار ضروری است. چرا که بازاریابی، درک مشتریان و خشنود ساختن آنهاست و بدون مشتریان، سازمانی وجود نخواهد داشت. هر کسی در…