چگونه شرکت ساوت وست (southwest) و وبسایت eBay توانستند با سازگاری استراتژی بازاریابی و استراتژی کسب و کار یک شرکت سودآور و موفق شوند؟

مایکل پورتر، پروفسور هاروارد، استراتژی را به عنوان “یک فرمول کلی، برای چگونه رقابت کردن یک موسسه تجاری با سایر رقبا” تعریف کرده است. بدیهی است که این فرمول، به معنی متمایز بودن به روشی است که مزیت های رقابتی…

۳۱۹۶