آکادمی بازاریابی، کنفرانس بین المللی مجازی مدیران ارشد بازاریابی
کنفرانس بین المللی مجازی مدیران ارشد بازاریابی

۳۰ دیماه 1395گواهینامه کنفرانس

به شرکت کنندگانی که حداقل در دو سوم کنفرانس بصورت آنلاین حضور داشته باشند (ثبت حضور از طریق سامانه هوشمند کنفرانس مجازی انجام می شود) گواهینامه معتبر از مرکز آموزش بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد.

مرکز آموزش بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت