برنامه بودجه فناوری بازاریابی مدیران در سال ۲۰۱۷

برنامه بودجه فناوری بازاریابی مدیران در سال ۲۰۱۷

مطابق تحقیق جدید موسسه کانداکتر، حدود ۷۰٪ از مدیران ارشد گفته‌اند که انتظار دارند در سال ۲۰۱۷ پول بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۶ در فناوری‌های بازاریابی خرج کنند. این گزارش مبتنی بر داده‌های پیمایش ۳۸۷ مدیر ارشد بازاریابی بوده (۳۲٪…

۱۹۰۹
مدیر ارشد بازاریابی

نقش مدیر ارشد بازاریابی شاهد چه تغییراتی است؟

بنا بر تحقیق اخیری که توسط شورای مدیران ارشد بازاریابی و دلویت صورت گرفته، مدیران ارشد بازاریابی به طرز فزاینده‌ای در شرکت‌های خود مسئول استراتژی‌های رشد و تولید درآمد شده‌اند. این گزارش بر مبنای داده‌های بدست آمده از پیمایشی از…

۳۰۷۸
موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

مطابق تحقیق جدید اسند۲، بازاریاب‌ها انتظار دارند که وبسایت برندها موثرترین کانال دیجیتال در سال ۲۰۱۷ باشد. این گزارش بر مبنای داده‌های پیمایشی است که در ماه دسامبر ۲۰۱۶ از ۲۶۵ بازاریاب (۴۷٪ فعال در حیطه B2B، ۳۵٪ در زمینه…

۲۱۱۲

اولویت های برتر سرمایه گذاری بازاریاب ها در سال ۲۰۱۷

بنا به تحقیقات اخیر اتوپایلت، تبلیغات دیجیتال و رویدادهای مشتریان در میان برترین موضوعات برای سرمایه گذاری بازاریاب ها در سال ۲۰۱۷ هستند. این گزارش براساس داده های پیمایش ۵۰۵ تصمیم گیرنده در صنعت بازاریابی در ایالات متحده بوده. حدود ۳۰٪…

۱۵۴۶