مدیر ارشد بازاریابی

نقش مدیر ارشد بازاریابی شاهد چه تغییراتی است؟

بنا بر تحقیق اخیری که توسط شورای مدیران ارشد بازاریابی و دلویت صورت گرفته، مدیران ارشد بازاریابی به طرز فزاینده‌ای در شرکت‌های خود مسئول استراتژی‌های رشد و تولید درآمد شده‌اند.

این گزارش بر مبنای داده‌های بدست آمده از پیمایشی از است که در فصل سوم سال ۲۰۱۶ بر روی ۲۰۰ مدیر ارشد بازاریابی یا بازاریابان ارشد (معاونان بازاریابی و غیره) بوده است. یک سوم از پاسخ دهندگان در شرکت‌هایی با درآمد سالانه یک میلیارد دلار یا بیشتر کار می‌کنند.

مطالعه‌ای مشابه که در سال ۲۰۱۶ توسط شورای مدیران ارشد بازاریابی انجام گرفته نشان داده که بازاریاب‌های ارشد مسئولیت اصلی خود را اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های بازاریابی، ایفای نقش به عنوان دادآور برند و ارائه هوشمندی رقابتی برای سازمان خود می‌بینند.

مدیران ارشد بازاریابی می‌گویند که علاوه بر این وظایف از آنها انتظار نیز می‌رود تا سود و زیان شرکت را بهبود داده و تجربه مشتری یکپارچه و جامعی را به بهترین شکل فراهم کنند.

حدود ۳۵٪ از پاسخ دهندگان گفته‌اند که درآمدها، قسمت اعظمی از نقش آنها را شکل می دهد و ۳۳٪ گفته‌اند که این مسئله وظیفه محوله اصلی آنهاست.

در بین مدیریت ارشد و هیئت مدیره، چه سطح انتظاری از واحد بازاریابی برای ایفای نقش به عنوان پیش‌برنده رشد می‌رود؟

مدیران ارشد بازاریابی می‌گویند که اثربخش‌ترین استراتژی‌های کارزارهای آنها برای افزایش درآمد یا حاشیه سود، استفاده از داده برای بیشینه‌سازی اثربخشی هزینه‌کرد و استفاده از تبلیغات جدید دیجیتال و فناوری‌های تعامل هستند.

روش‌های اصلی که بازاریاب‌ها به واسطه آنها می‌توانند درآمد را بیشتر کرده و حاشیه سود را افزایش دهند کدام است؟

در مورد تحقیق: این گزارش بر مبنای داده‌های پیمایشی است که در فصل سوم سال ۲۰۱۶ بر روی مدیران ارشد بازاریابی و یا بازاریاب‌های ارشد (معاونان بازاریابی و غیره) انجام گرفته است. یک سوم از پاسخ دهندگان در شرکتی مشغول به کار بودند که درآمد سالانه آن یک میلیارد دلار یا بیشتر است.