خلاصه کتاب؛ گاو بنفش

هم رنگان جماعت می پرسند: “چرا بنفش؟” و آنان که گاو بنفش را بنفش می پسندند می پرسند: “چرا که نه؟!”

پیشینیان، ما را به هم رنگی و تشابه توصیه می کردند و از کودکی در گوشمان زمزمه می کردند که “خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شود!”

نجوای هم رنگی با جمع به ما می آموزد که: باید خود را به رنگ دیگران درآوری تا ساخص نباشی. باید گام در راه های پیموده بنهی تا گمراه نشوی؛ و باید دنباله رو باشی تا مورد انتقاد قرار نگیری و همه ی این ها بدین معناست که خواهی نشوی رسوا مقلد باش و نه مبتکر.

طرز تفکر یاد شده ریشه در هراس از انتقاد دارد و مورد انتقاد قرار گرفتن مترادف با رسوایی قلمداد می شود. در نطام آموزشی که بر پایه تفکر نقادانه بنا نشده است، نقد کردنِ اندیشه دیگران، بی حرمتی به آنان تلقی می شود و فردی که مورد انتقاد قرار گرفته است، شرمنده! به باور نویسنده ی کتاب گاو بنفش این نگرش ریشه در اندیشه ای اشتباه دارد که “انتقاد منجر به شکست می شود”. اگر بپذیریم که نقدِ یک موضوع می تواند زوایای گوناگون آن را روشن سازد و به بهسازی آن کمک کند، آن گاه انتقاد را یک فرایند سازنده می پنداریم و نه یک عامل شکست و رسوایی.

ست گادین، نویسنده کتاب پر فروش گاو بنفش، خوانندگان را نه به هم رنگی، بلکه به “تک رنگی” و تمایز در کسب و کار فرا می خواند. استدلال وی این است که بازارهای کنونی گزینه ها و انتخاب ها بسیار زیاد و روزافزون است و در عوض، زمان و فرصت مشتریان برای انتخاب از میان گزینه ها کم و رو به کاهش است. بنابراین محصولات فرصت اندکی دارند تا به چشم بیایند و چنانچه چشم گیر نباشند در خیل گزینه ها گم شده و نادیده گرفته می شوند. وی هشدار می دهد که “در یک بازار شلوغ، شبیه دیگران بودن به معنی شکست است” و در چنین بازاری تولید یک محصول بدون ریسک، خطرناک ترین ریسکی است که می توانید بکنید.

آموزه ی اساسی کتاب گاو بنفش این است که “در امان بودن خطرناک است!” گادین به صاحبان کسب و کار توصیه می کند که چنانچه در پی گاو بنفش هستند، کنج عافیت را رها سازند، رسوایی را به جان بخرند و خود را برای یک نقد جدی آماده کنند. مردمان کسب و کار می دانند که “دیکته ی ننوشه بیست است” و انتقاد، کسانی را نشانه می رود که در جستجوی برتری هستند. آنان انتقاد از کارشان را به معنای نقد از خود و زیر سوال بردن شخصیت شان نمی گذارند.

پیام گاو بنفش برای مدیران بازاریابی و بازاریابان این است که دوران بازاریابی انبوه به پایان رسیده است. بازاریابی انبوه نیازمنده محصولات انبوه است و محصولات انبوه در جستجوی بازاریابی انبوه.

واحد بازاریابی با طرح برنامه هایی بازاریابی سنتی برای فروش محصولات، دیگر راه به جایی نمی برد. امروزه راه دستیابی به یک نام تجاری قوی، گاو بنفش است. بازاریابان باید از واحدهای بازاریابی بیرون بیایند، راهی کارخانه ها شوند و کار را زا تولید محصولی چشم گیر آغاز کنند.

“گاو بنفش” به همه مدیران  به ویژه مدیران بازاریابی که دریافته اند دیگر راهکار های گذشته گره ای از کارشان نمی گشاید پیشنهاد می شود؛ آنان که باور دارند زمان “آسه رفتن و آسه آمدن” از ترس “شاخ گربه”، به سر آمده است و به این جسارت رسیده اند که با آفرینش گاوی بنفش، مزیت های چشم گیری برای خود، سازمان و کشورمان ایجاد کنند. امید آن که کتاب راهنمایشان باشد.

 

فرازهایی از کتاب

 • این کتاب درمورد این است که چرا باید گاو بنفش را در هرچه که می سازیم به کار گیریم. چرا تلویزیون و رسانه های عمومی، دیگر کلید موفقیت شما نیست، چرا حرفه ی بازاریابی برای همیشه تغییر یافته است.
 • کار زیاد و پول فراوانی که مدام برای تبلیغات تلویزیونی و چای صرف می شد، حال به هزینه های تکرار طراحی و شکست محصولات تبدیل شده است.
 • گاو بنفش استراتژی رشد شماست.
 • سرمایه گذاری روی گاو بنفش خرمندانه تر از خرید یک آگهی گران قیمت است.
 • کسی نمی گوید: بله من دوست دارم خودم را برای یک نقد جانانه آماده کنم! در حالی که تنها راه شما برای متمایز بودن دقیقا همین است.
 • درس گاو بنفش این است: امنیت خطرناک است.
 • هر قدر بازاری شلوغ تر و مشتریانی مشغول تر داشته باشد، بیش تر به گاو بنفش نیاز دارید.
 • ارزانی، آخرین پناه بازاریاب هایی است که از ایده های ناب، تهی هستند.
 • شرکت های بزرگ با موفقیت های بزرگ و با آغازی سودآور، همه به گاو بنفش پرداخته اند.
 • ارزانی، راهکار ضعیفی در خروج از نبرد ایجاد گاو بنفش است.
 • اگر شما به فکر تبدیل شدن به یک گاو بنفش هستید، زمان انجام آن وقتی است که در پی یافتن یک شغل جدید نیستید.
 • گاو بنفش تنها قسمتی از چرخه ی عمر محصول است. شما نمی توانید آن را همیشه زنده نگه دارید، بسیار خطرناک، پر هزینه و کسالت آور است. اما وقتی نیاز به رشد و یا نیاز به معرفی چیز جدیدی داشته باشید، بهترین فرصت برای شماست.
 • بهترین چیزی که ترسو ها آروزی آن را دارند این است که پنهان بمانند.
 • گاو بنفش نادر است، زیرا مردم ترسو هستند.
 • در همه صنایع و کسب و کارها، خالق گاو بنفش مزیت های چشمگیری به دست می آورند.
 • در دنیای آشفته امروز منظم حرکت کردن بسیار سخت تر و سخت تر شده است.
 • کسالت آور بودن همیشه منجر به شکست می شود.
 • ابتدا یاخته بازار۱ را بیابید و سپس محصول چشمگیری تولید کنید و نه بر عکس.
 • شتر اسبی است که توسط یک شورا طراحی شده است.
 • دلیل این که دنباله روی از یک رهبر بسیار سخت است این است که یک رهبر، یک رهبر است زیرا کاریی چشمگیر انجام داده است. و کار چشمگیری که شده، اگر شما دوباره انجام دهید، دیگر چشمگیر نیست.
 • امروز راه دستیابی به یک نام تجاری قوی، گاو بنفش است.