برنامه بودجه فناوری بازاریابی مدیران در سال ۲۰۱۷

برنامه بودجه فناوری بازاریابی مدیران در سال ۲۰۱۷

مطابق تحقیق جدید موسسه کانداکتر، حدود ۷۰٪ از مدیران ارشد گفته‌اند که انتظار دارند در سال ۲۰۱۷ پول بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۶ در فناوری‌های بازاریابی خرج کنند.

این گزارش مبتنی بر داده‌های پیمایش ۳۸۷ مدیر ارشد بازاریابی بوده (۳۲٪ در شرکت های متمرکز بر مدل B2B کار می‌کنند و باقی آنها در شرکت‌های مدل B2C یا ترکیب این دو مدل کار می‌کنند).

نزدیک به یک سوم (۳۲٪) از مدیران بازاریابی در این مطالعه گفته‌اند که انتظار دارند که نسبت به سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ بین ۱ تا ۱۰ درصد بیشتر در زمینه فناوری‌های بازاریابی هزینه کنند.

حدود ۳۸٪ از پاسخ دهندگان گفته‌اند که انتظار دارند که هزینه کرد فناوری‌های بازاریابی آنها بیشتر از ۱۰٪ رشد داشته باشد.

با ورود به سال ۲۰۱۷، فکر می‌کنید که هزینه کرد شما در حوزه فناوری بازاریابی در سال جدید بیشتر، کمتر یا برابر سال گذشته خواهد بود؟

حدود ۳۸٪ پاسخ دهندگان گفته‌اند که شرکت آنها از ۶ تا ۱۰ فناوری بازاریابی استفاده می‌کند و ۲۴٪ اشاره کرده‌اند که شرکت آنها بین ۱۰ تا ۲۰ فناوری را مورد استفاده قرار می‌دهد.

تیم بازاریابی شما در حال حاضر از چه تعداد فناوری استفاده می‌کند؟ (مثلا خودکارسازی، پایش اجتماعی، ابزارهای سئو، مدیریت جریان کار و غیره)

و ۸۲٪ از مدیران گفته‌اند که شرکت آنها در سال ۲۰۱۶ ۱ تا ۵ محصول فناورانه در زمینه بازاریابی خریداری کرده است.

چه تعداد فناوری بازاریابی را در سال ۲۰۱۶ برای اولین بار به کار گرفته‌اید؟

در مورد این تحقیق: این گزارش بر مبنای داده‌های بدست آمده از پیمایش مدیران ارشد بازاریابی بوده است (۳۲٪ از آنها در شرکت‌‌هایی با زمینه کاری B2B کار می‌کنند و باقی آنها در شرکت‌های B2C و یا ترکیبی کار می‌کنند).